Gemaakt op een Mac
De informatie op deze website wordt door Watersport Buitendijk met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is louter informatief van aard. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Watersport Buitendijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van Watersport Buitendijk bevat verwijzingen en/of links naar andere websites die niet door Watersport Buitendijk worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Watersport Buitendijk. Watersport Buitendijk geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Watersport Buitendijk en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watersport Buitendijk niet toegestaan.
Watersport Buitendijk hanteert de handelsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam. U kunt ze hier downloaden.

Disclaimer_files/metaalwaren_NED_voorwaarden.pdfshapeimage_1_link_0
HomeHomepage.html
VictronVictron.html
LombardiniLombardini.html
WesterbekeWesterbeke.html
PaviljoenBootPaviljoenBoot.html
MeeuwvletMeeuwvlet.html
ContactContact.html
ReferentiesReferenties.html
ProjectenProjecten.html
LinksLinks.html